Haastattelu Miitri Aaltosen kanssa (in English Below)

,

“Heti alusta asti oli selvää että jotain tuollaista olin miksauksiini kaivannutkin”

Jututimme Äänivelho Miitri Aaltosta hänen uusimman työrupeaman tiimoilta.

Kerro hieman itsestäsi ja miten päädyit audio-alalle?

-Olen 45-vuotias muusikko, äänittäjä, miksaaja ja tuottaja. Olen tehnyt hommia musiikin parissa ammatikseni 25 vuotta, mutta siitä lähtien kun sain kitaran lapsena, yhdeksän vuotiaana, olen harrastanut musiikkia intohimoisesti. Vuonna 1996 aloitin studiohommien opettelun Imatran Music- Bros studiolla, oppisopimuksella. Tämän lisäksi sain tehdä sekä valomiehen että saliäänimiehen hommia. Jälkimmäisiä päädyin tekemään vuodesta 2004 lähtien kymmenen vuotta Mokoma-orkesterille. Vuonna 2009 sain kutsun soittamaan kiertuekitaristiksi Kotiteollisuus- orkesteriin. Vuonna 2014 kiertuekitaristin pesti muuttui täysjäsenyyteen, ja sillä tiellä ollaan oltu. Tämä soittamisen ja studiotyön vuorottelu sopii minulle hyvin, sillä molemmat tontit tuntuvat mielekkäiltä ja luontaisilta. Olen ryhmäpelaaja, ja koen olevani parhaimmillani saadessani pallotella ideoita ja ajatuksia erilaisten ihmisten kanssa. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä, tekemisiäni määrittäviä asioita.

Photo: Tero Nordlund

Kerro hieman laitteistostasi ja työskentelytavoistasi?

– Pidän ajatuksesta että studiossa on miksaustiski. Se lienee joku vanhan liiton päähänpinttymä, mutta mikään ei ole hienompaa kuin istua ison konsolin ääressä studiossa. Se on lähes hengellinen kokemus, alttari.
Pidän myös hybridimiksauksen ajatuksesta, jossa pyöritän DAWista summia analogitiskin kautta jälleen DAWiin. DAWina käytän sekä Pro Toolsia että Cubasea. Muuntimina minulla on Avidin I/O:t, joista saan 24 analogi In/Out. Insertointi, mikäli haluan hardwarea käyttää, tapahtuu Midas-tiskini insertteihin, jonka master -insert on oleellinen osa signaalitietäni. SSL Fusion on masterissa ensimmäinen, Aphexin limitteri toinen, Empirical Labsin Fatso kolmas ja Klark Teknikin Eq neljäs. Kuuntelu minulla on Aura Audion F1 pari ja F10 subi, jotka suuntaavuutensa johdosta toimivat minun studiossani täydellisesti.

Photo: Kari Päivärinta

Miten SSL Fusion muutti työskentelyäsi tai mikä siinä oli “se” juttu joka sai sinut innostumaan laitteesta?

– Olin lukenut Fusionista arvosteluja ja tutustunut tuotteeseen aiemmin kunnes, kuin sattumalta, sain mahdollisuuden testata laitetta käytännössä uuden Stam1na-levyn, Novus Ordo Mundi miksauksessa. Heti alusta asti oli selvää, että jotain tuollaista olin miksauksiini kaivannutkin. Saturaatiota, eq:ta, kompressiota (kahdenlaista) ja stereolevitystä. Periaatteessa samoja asioita mitä masteroinnissakin tapahtuu ja tehdään, mutta nyt nämä asiat vain pysyisivät omissa käsissä. Ensipuraisu oli mainio. Ja toinen. Käytin Fusionia master -insertissä ja tämän johdosta tuntui että asioitten equtus ja paikoilleen hakeminen DAWissa helpottui huomattavasti eikä tarvinnut läheskään niin paljon tehdä kanavakohtaisia ”vääntöjä”. Tätä pidän todella hyvänä asiana, sillä mitä vähemmän plugineja, sitä ”terveempi” soundi, näin koen. Erikseen lienee pakko mainita Fusionin stereolevitys -osio. Tuntuu todellakin että miksaus vain ”kasvaa” mitä enemmin sitä levittää, mutta tässäkin täytyy koittaa pitää maltti mukana ettei homma lähde käsistä, se on toki tämän äärellä vaikeaa… Kaiken kaikkiaan Fusion on, paremman ilmaisun puuttuessa, soundin parantaja. Laitat sen päälle, niin asiat alkavat kuulostamaan paremmalta. Kätevää.

Millä tavoin tulet käyttämään Fusionia tulevaisuudessa?

– Tässä nykyisessä konfiguraatiossa, eli master -insertissä tulen käyttämään jatkossakin, ainakin toistaiseksi. Toki kyllähän tuo laite sopisi mihin vaan. Esimerkiksi koskettimille se voisi olla erinomainen juuri tuon stereolevityksensä johdosta. Tai taustalauluihin tai kitaroille, you name it!

Miten ala on muuttunut ja miten näet tulevaisuuden?

– Vuosituhannen taitteessa sain tehdä paljon demoja bändeille, mikä oli äärimmäisen hyvä ja hedelmällinen maaperä testata ja kokeilla kaikkea uutta ja inspiroivaa. Tänä päivänä demottelu studiossa on jäänyt pois käytännössä kokonaan. Jengi tekee demoja kotonaan eikä kenelläkään ole enää mitään intressiä tulla studioon kokeilemaan ja kuluttamaan rahaa. Tämä on toki kaksiteräinen miekka, jos ajatellaan nuoria vasta-alkajia tai muuten vaan kokemattomia. Studiossa jonkun ammattilaisen opastuksessa moni sudenkuoppa saattaisi tulla kierretyksi nopeammin kuin yksin puurtaessa. Toisaalta taas kotona asioita voi hieroa mieleisekseen niin kauan kuin haluaa ja hermot kestää. Budjetit ovat nykyisin pienemmät levymyynnin romahtamisen seurauksena, se on selvä. Toisaalta se on korostanut esituotannon, eli juuri näiden demojen tärkeyttä prosessin olennaisena osana. Vaikka kaikilla on tänä päivänä käytännössä studio kotonaan, niin uskon ja luotan siihen että kyllä tulevaisuudessakin äänen ammattilaisia tarvitaan. Ei käsityötaito ja sen arvostus katoa. Meidän tekijöiden täytyy vaan pysyä ajan hermolla, kuunnella junioreja ja ottaa opiksemme.

Mikä asia on jäänyt erityisesti mieleen?

Periaatteessa olen pyrkinyt unohtamaan kaiken, ja osin onnistunutkin 🙂

 

 

Miitri Aaltonen

“From the very beginning, it was clear that something like this was missing from my mixes.”

We talked to Soundwizard Miitri Aaltonen about his latest work.

 

Tell us a little about yourself and how did you end up in the audio industry?

– I am a 45-year-old musician, recording engineer, mixing engineer and producer. I’ve been doing music professionally for 25 years, but ever since I got the guitar as a child, nine years old, I am passionately interested in music. In 1996, I started studying studio technology at the Music-Bros studios in Imatra, with an apprenticeship. In addition to this, I was working as a lighting operator and a FOH mix engineer. Since 2004, I have been making the latter for ten years for the Mokoma Orchestra. In 2009, I was invited to play as a tour guitarist in a band called Kotiteollisuus. In 2014, the tour guitarist job turned into a full membership, and that’s been the way to go since. This alternation of playing and studio work suits me well, as both plots seem meaningful and natural. I am a team player, and I feel at my best to have the opportunity to bounce ideas and thoughts with other people. Interaction and communication are key things that determine what I do.

 

Tell us a little about your hardware and your workflow?

– I like the idea of ​​having a mixing desk in the studio. It’s probably some old school obsession, but nothing is nicer than sitting in front of big console in the studio. It is almost a spiritual experience, the altar. I also like the idea of ​​hybrid mixing, where I spin sums from DAW through the analog mixer back to DAW again. As a DAW, I use both Pro Tools and Cubase. As converters, I have Avid I/O’s from which I get 24 analog In/Outs. The inserts, if I want to use the hardware, takes place on the inserts of my Midas desk, where the master insert is an integral part of my signal path. SSL Fusion is first in the master, Aphex limiter second, Empirical Labs Fatso third and Klark Teknik’s Eq fourth. For monitoring I use an Aura Audio F1 pair and an F10 sub, which due to their directivity work perfectly in my studio.

 

How did SSL Fusion change the way you work or what was the “thing” that made you excited about the device?

– I had read reviews about Fusion and got to know the product until by chance, I had the opportunity to test the device in practice in a mix of a new Stam1na album, Novus Ordo Mundi. From the very beginning, it was clear that something like this was missing from my mixes. Saturation, eq, compression (two types) and stereo widening. Basically the same things that happen and are done in mastering, but now these things would just stay in your own hands. The first bite was great. And another. I used Fusion in a master insert and as a result it felt that EQ’ing and getting things in place became much easier and I didn’t have to do nearly as much channel-specific “twisting”. I think this is a really good thing, because the fewer plugins, the “healthier” the sound, that’s how I experience it. It may be necessary to mention the Fusion M/S section separately. It really feels like the mix just “grows” the more it spreads, but here too you have to try to keep it moderate so that things don’t get out of hand, of course it’s hard to do this… Overall, Fusion is, in the absence of better expression, a sound enhancer. You put it on, and things start to sound better. Convenient.

 

How will you use Fusion in the future?

– In this current configuration, i.e. in the master insert, I will continue to use it, at least for now. Of course, that device would fit anywhere. For keyboards, for example, it could be great because of that stereo widening. Or for backing vocals or guitars, you name it!

 

How has the industry changed and how do you see the future?

– At the turn of the millennium, I got to do a lot of demos for the bands, which was an extremely good and fertile ground to test and try everything new and inspiring. Today, demoing in the studio has been left out virtually entirely. Musicians are making demos at home and no one has any interest in coming to the studio anymore to try and spend the money. This is, of course, a double-edged sword, if you think of young beginners or otherwise inexperienced. In the studio, under the guidance of a professional, many pitfalls could become sorted faster than when fiddling alone. On the other hand, at home, things can be tested at will as long as you want and your nerves last. Budgets are lower today as a result of the collapse in record sales, that’s clear. On the other hand, it has emphasized the importance of pre-production, that is, these demos, as an integral part of the process. While everyone practically has a studio at home today, I believe and trust that yes, sound professionals will be needed in the future as well. No craftsmanship and its appreciation will disappear. All we need to do is keep up with the pace, listen to the juniors and learn our lessons.

 

What has been particularly memorable?

– Basically, I have tried to forget everything, and to some extent succeeded :).

 

Learn more about SSL Fusion: https://www.solidstatelogic.com/products/fusion

Follow our socials for more:

Facebook: https://www.facebook.com/nordicaudiodistribution

Instagram: https://www.instagram.com/nordicaudio.eu/